Rigsomsbudet er klar til at forestå valget

Det er Rigsombuddet, der er ansvarlig for valget her i landet, når det gælder valget til Folketinget.

Det er Rigsombuddet der på vegne af staten står for valget, mens det er de lokale valgbestyrelser i kommunerne, der står for selve valghandlingen.
- Vi er meget klar, proklamerer rigsombudsmand Mikaela Engell,  der den 4. september 2011 efter klokken  12 bekendtgør, hvem der stiller op til valget.

Det er nemlig fristen for at anmelde kanditater til folketingsvalget. Partierne godkender selv deres kandidater og meddeler navnene til rigsombudet, mens kandidater udenfor patierne skal have 100 støtter med underskrift bag sig og dernæst selv meddele deres kandidatur til Rigsombudet.

Men hvem kan egentlig stemme?
- Enhver, som har indfødsret, er fyldt 18 og har fast bopæl i riget, kan stemme. Det afgørende er, om man er optaget på den lokale valgliste, der hvert år i februar fremlægges i kommunerne.

Hvis man er flyttet til en anden by for nyligt, skal man sikre sig, at man står i valglisten i ensw nuværende hjemby. Hvis man lige er flyttet, kan man dog brevstemme, og derved stemme på de kandidater, der er opstillet i den by, man netop er flyttet fra.

- Alle, som bor her i Grønland og som er optaget på valglisten i Grønland, har stemmeret til folketingsvalget i Grønland. det vil sige, at de stemmer på de kandidater, som vi fra Grønland sender til Folketinget, siger rigsombudmand Mikaela Engell.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat