Senior WOWOW, KNR TV 26.12.2018

Inuusuttunut aallakaatitassiaq aliikkutassiaanerusoq, quiassuarinnernillu imalik.
Angajo Lennert-Sandgreen aallakaatitsisoralugu.
KNR December 2018