KNR.GL/PODCAST

- Ilinniarfiga: Innaallagialerisutut ilinniagalik Kristian Keto Christiansen pulaartoraarput, ilinniagaalu pillugu paasisassarsiorfigalugu

Pages