KNR.GL/PODCAST

Marlunngornermi Nukakkuluup Inuullu sammivaat Ilinniarfiga. Tassani Viivi Sørensen ilinniarfigisimasani oqaluttuaraa. Tusarnaarluarina :)

Pages