Radio Guide

Show / Hide all program description

02:00 Nunatta nipaa (a)
03:30 Unnukillisaarfik (a)
05:30 Inuiaat tillernerat (a)
06:23 Kalaallisut nipilersukkat
06:30 Farvandsudsigten
06:50 Meddelelser og mærkedage
06:58 Pilerisaarutit
07:00 Radioavisi
07:05 Radioavisen
07:10 Reklamer
07:12 Nunatta nipaa
07:58 Pilerisaarutit
08:00 Radioavisi
08:05 Radioavisen
08:10 Reklamer
08:11 Nunatta nipaa
08:58 Pilerisaarutit
09:00 Radioavisi
09:04 Radioavisen
09:07 Reklamer
09:08 Meddelelser og mærkedage
09:15 Farvandsudsigten
09:30 Ammartagaq
09:50 Nunarput naatsumik - 8:19
10:00 Ullukillisaarfik
11:58 Pilerisaarutit
12:00 Radioavisi
12:15 Radioavisen
12:30 Reklamer
12:31 Meddelelser og mærkedage
12:40 Nipilersukkat
13:00 Piginnaasallip tunuliaqutaa
14:00 Radioavisi
14:04 Radioavisen
14:07 Inuunerup titarneri
15:00 Inuiaat tillernerat
16:00 Radioavisi
16:04 Radioavisen
16:07 Appilaaruk
17:00 Sisimiunit tusagassat
17:50 Nipilersukkat
17:58 Pilerisaarutit
18:00 Radioavisi
18:10 Radioavisen
18:20 Reklamer
18:21 Nipilersukkat
18:30 Meddelelser og mærkedage
18:40 Farvandsudsigten
18:55 Aften- og natradioprogrammet
19:00 Ammartagaq (a)
19:20 Nunarput naatsumik - 8:19 (a)
19:30 Nipilersukkat
20:00 Timersorneq inuunerma ilaa (a)
20:50 Nipilersukkat
21:15 Atuagaq nangeqattaartoq
21:45 Farvandsudsigten
22:00 Radioavisi (a)
22:10 Radioavisen (g)
22:20 Nipilersukkat
22:30 NATRADIO