Sider

SMS 1717 & Facebook

Har du et spørgsmål til vælgermøderne?

Send Q14 og derefter dit spørgsmål til 1717

Send dit spørgsmål til vores inbox på Facebook: facebook.com/qinersineq