Pulaarpugut – Thor Kristoffersen, Sis.Tv maj 1995

Sisimiuni Uju Geislerip Thor Kristoffersen pulaarlugu sunngiffiani sammisarsimasaanik apersorlugu akornatigullu nipiletrsortittarlugu aallakaatitassiaa.

Kommentarer