TV-oversigt

Vis / Skjul al programbeskrivelse

Beskrivelse00:00 Nunatta oqaluttuassartaa - Aavariartut
00:35 Søndagens TV
Beskrivelse07:00 Junior Wowow
07:30 Meeqqanut TV - Toqqorsivimmiit
Beskrivelse08:00 Pinngortitami angalaarneq
Beskrivelse08:30 Timmissanik qiviulisat
Beskrivelse09:00 Sinerissatsinniit
Beskrivelse09:30 Upernaami nipilersorpalaaq (1:2)
Beskrivelse10:00 Gert Larsen – kalaaleq Islandimi najugalik
Beskrivelse10:30 Illoqarfiga Tasiilaq
Beskrivelse11:00 Pulaarpugut - Lars Olsen, Kangaamiut
Beskrivelse11:40 Nunatta oqaluttuassartaa - Aavariartut
Beskrivelse12:10 Soqutiginartut - Tarnimikkut napparsimasut
12:40 Sendepause
Beskrivelse15:30 Weekend Yoga
Beskrivelse17:00 Junior Wowow
17:30 Meeqqanut TV Toqqorsivimmiit
Beskrivelse18:00 Aalisa, igasa nerisa (2:5)
Beskrivelse18:30 Senior Wowow - YouTube
Beskrivelse19:00 Qanorooq Weekend
Beskrivelse19:30 Erinarsuutit upernaarsiutit
Beskrivelse20:00 Sunngiffik - Henriette Kristiansen
Beskrivelse20:30 Kapisilinniarneq umiatsiaararsortullu atugaat
Beskrivelse21:00 Tunumi suliniutit (4:4)
Beskrivelse21:40 Qullilerfik
Beskrivelse22:10 Galapagos (4:4)
Beskrivelse22:45 Kalaallit Nunaat
23:20 Mandages TV