Kassoq, KNR 22.02.2018

Aallakaatitassiortut Malu Pedersen aamma Eqaluk Høegh. Aamma Facebookitsinnut malinnaagit https://facebook.com/Kassoq aallakaatitallu nittartakkatsinni isigeqqikkit https://knr.gl/kassoq

Kommentarer