Uiarnerit - Rejsen til Landets Ende 22.12.2015

Gennem hele 1800-tallet foretog folk fra Sydøstgrønland rejser til Kap Farvel-området, hvor de handlede med den Kongelige Grønlandske Handel.

Mange blev i området og blev kristnet af den tyske Brødremenighed, og kulturmødet mellem østgrønlandske indvandrere, herrnhutiske missionærer og danske handelsmænd skabte en række samfundsmæssige forandringer for Uiarnerit, betegnelsen for de folk, der kom fra Sydøstgrønland og slog sig ned i Kap Farvel-området. Der findes få overleverede beretninger fra de sidste indvandrere, men indberetninger og breve fra mission og KGH har gjort det muligt at stykke et klart billede sammen af de årsager der lå bag indvandringen, samt af det samfund som i Kap Farvel-området opstod i kølvandet på indvandringen.

Foredrag ved historikeren og eskimologen Einar Lund Jensen.

Optagelse ved Knud Aalua Lynge ved et arrangement i Ilimmarfik.