Radio programoversigt

Vis / Skjul al programbeskrivelse

01:00 Inuushow (a)
02:00 Nunatta nipaa
06:30 Farvandsudsigten
06:50 Meddelelser og mærkedage
06:58 Pilerisaarutit
07:00 Radioavisi
07:05 Radioavisen
07:10 Reklamer
07:12 Nunatta nipaa
07:58 Pilerisaarutit
08:00 Radioavisi
08:05 Radioavisen
08:10 Reklamer
08:11 Nunatta nipaa
08:58 Pilerisaarutit
09:00 Nipilersukkat
09:08 Meddelelser og mærkedage
09:15 Farvandsudsigten
09:30 Tamalaat
10:00 Mersortarfimmi Kittani pilersaarutit
10:30 Nipilersornerup ilu sunnermagu
11:00 Radiukkut ilisimatusarneq - 5:5
11:30 Ukuamaat
11:50 Nipilersukkat
11:58 Pilerisaarutit
12:00 Radioavisi
12:12 Radioavisen
12:22 Reklamer
12:24 Nipilersukkat
12:30 Meddelelser og mærkedage
12:40 Nipilersukkat
13:00 Angutit inuunermut pitsaanerusumut alloriarsinnaapput
13:45 Nipilersukkat
14:00 Siuteroq
15:00 Inuushow
16:00 Nipilersukkat
16:15 Atuagaq nangeqattaartoq (a)
16:45 Nipilersukkat
17:00 Appilaaruk
17:58 Pilerisaarutit
18:00 Radioavisi
18:10 Radioavisen
18:20 Reklamer
18:22 Nipilersukkat
18:30 Meddelelser og mærkedage
18:40 Farvandsudsigten
18:55 Aften- og natradioprogrammet
19:00 Nipilersukkat
19:30 Tamalaat (a)
20:00 Avalaappakkit (a)
21:45 Farvandsudsigten
22:00 Radioavisi (a)
22:10 Radioavisen (g)
22:20 Nipilersukkat
22:30 NATRADIO