RADIO Guide

Vis / Skjul al programbeskrivelse

02:00 Nunatta nipaa (a)
03:30 Ullukillisaarfik (a)
05:30 Inuiaat tillernerat (a)
06:30 Farvandsudsigten
06:50 Meddelelser og mærkedage
06:58 Pilerisaarutit
07:00 Radioavisi
07:05 Radioavisen
07:10 Reklamer
07:12 Nunatta nipaa
07:58 Pilerisaarutit
08:00 Radioavisi
08:05 Radioavisen
08:10 Reklamer
08:11 Nunatta nipaa
08:58 Pilerisaarutit
09:00 Radioavisi
09:04 Radioavisen
09:07 Reklamer
09:08 Meddelelser og mærkedage
09:15 Farvandsudsigten
09:30 Alapernaatsut
10:00 Ullukillisaarfik
11:58 Pilerisaarutit
12:00 Radioavisi
12:15 Radioavisen
12:30 Reklamer
12:31 Meddelelser og mærkedage
12:40 Nipilersukkat
13:00 Pisoq, inuuninni allannguisoq
14:00 Radioavisi
14:04 Radioavisen
14:07 Nunatta qaqqarsui
14:12 Tunumiit katersukkat - 2:3
14:45 Nipilersukkat
15:00 Inuiaat tillernerat
16:00 Radioavisi
16:04 Radioavisen
16:07 Sisimiunit tusagassat
17:00 Appilaaruk
17:58 Pilerisaarutit
18:00 Radioavisi
18:10 Radioavisen
18:20 Reklamer
18:21 Nipilersukkat
18:30 Meddelelser og mærkedage
18:40 Farvandsudsigten
18:55 Aften- og natradioprogrammet
19:00 Alapernaatsut (a)
19:30 Radiomi timersorneq (a)
21:00 Nipilersukkat
21:15 Atuagaq nangeqattaartoq
21:45 Farvandsudsigten
22:00 Radioavisi (a)
22:10 Radioavisen (g)
22:20 Nipilersukkat
22:30 NATRADIO