Akutte patienter og patienter, der er blevet vurderet til ikke at kunne vente i flere måneder, er blevet behandlet – alle andre har måttet vente. Foto: KNR / Malik Brøns

Vaccinationer og tandkontrol: Sundhedsvæsenet genåbner for behandlinger

Flest mulige konsultationer skal dog fortsætte på Skype og i telefonen, for at sundhedspersonale og patienter skal have så lidt social kontakt som muligt.

Coronakrisen har holdt læger og sygeplejersker travlt beskæftiget.

Akutte patienter og patienter, der er blevet vurderet til ikke at kunne vente i flere måneder, er blevet behandlet – alle andre har måttet vente. 

Men nu skal der gradvist genåbnes for andre aktiviteter. Det er i første omgang aktiviteter, som kan laves lokalt – altså uden at patienter eller personale skal rejse nogen steder hen. 

Det er:

•    Vaccinationer
•    Børneundersøgelser
•    Livsstilskonsultationer
•    Kontrol og opfølgning på kroniske tilstande
•    Tandbehandling og kontroller
•    Ambulante aktiviteter
•    Planlagte operationer
•    Genoptræning

 

- Det er vigtigt, at der ikke unødigt skabes en stor pukkel med længere ventelister i sundhedsvæsenet. Øgningen sker derfor for at sikre den enkelte borgers sundhedstilstand og befolkningens folkesundhed som helhed, siger Martha Abelsen (S), der er naalakkersuisoq for sundhed. 

LÆS OGSÅ WHO: Rygere er sandsynligvis mere udsatte for coronavirus

Selv om landet åbner gradvist op igen, er der stadig en del anbefalinger, der skal følges – for eksempel afstand og hygiejne. 

Det betyder:
 
•    At telemedicin anvendes mest muligt. Det vil sige, at konsultationer med patienter kan foregå på telefon og Skype. 
•    At man skal lade være med at møde personligt op i klinikken, hvis man har mistanke om, at man er smittet med Covid-19. 
•    At der fortsat skal være et begrænset antal personer i venteværelser, kaffestuer, konferencerum med mere. 
•    Og at der fortsat vil være stramme restriktioner, når man er besøgende og ledsager.

 

Funktioner, der ikke har en direkte og afgørende indvirkning på borgeres sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, prioriteres fortsat ikke, oplyser Selvstyret. 

Det sker ud fra hensynet om fortsat at reducere sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning.
 

Kommentarer