Vælgerne trætte af den skærpede tone i valgkampen

Den uforsonlige tone og de personlige udfald i valgkampens sidste fase vender mange vælgere sig imod. Også partipolitiske holdninger til spørgsmålet om, hvem der skal danne koalition med hvem efter valget er faldet mange vælgere for brystet.

Radioavisen spurgte fire vælgere i Nuuk:

- Hele meningen med dette vigtige valg må da være, at politikerne samarbejder. Det trænger vi til her i Grønland. Det er nu, hvor vi skal have Selvstyre, alle kræfter skal sættes ind. Personspørgsmål er vi blevet godt trætte af, siger Ulrik Petrussen.

Navarana Dorph tolker den skærpede tone i de seneste dage som et tegn på, at der er tydelige forandringer på vej.

- Jeg er blevet bestyrket i, der hos politikerne er en større vilje til at tage fat på fremtiden. Problemstillingerne er for mig blevet mere tydelige, forklarer hun.

Søren Nielsen mener det sidste kapitel af valgkampen har været meget uforsonligt:

- Det virker farligt for mig. Derfor har jeg så sent som i dag besluttet mig for at sætte mit kryds et andet sted, end jeg plejer.

Sidste adspurgte vælger, Steffen Petrussen kalder direkte tonen i valgkampen for utiltalende:

- Jeg er overbevist om, at de mest aggressive af af kandidaterne simpelt hen skræmmer deres egne vælgere bort. Derfor sætter jeg selv mig eget valg-kryds som politisk flygtning. Det skal opfattes som en demonstration mod den tone, der blev anlagt i denne valgkamp.

- Det har intet med demokrati at gøre, når der anvendes personlige udokumenterede angreb mod enkeltpersoner, som ikke fik mulighed for at forsvare sig, slutter Steffen Petrussen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt