Der er ikke er forbud mod at diskriminere folk på grund af deres race eller etnisk oprindelse, handicap, alder, seksuel orientering og religion, fremgår det i rapporten.Foto: Namminersorlutik Oqartussat Tusagassiiviat

Tre rapporter kritiserer menneskerettigheder i Grønland

Handicappede og børn skal beskyttes bedre, og diskrimination bør bekæmpes her i landet. Det anbefaler Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder i tre nye rapporter.

I den første rapport gøres der status på ligebehandling og diskrimination.

Folk bliver ikke beskyttet mod diskrimination uden for arbejdet. Det betyder, at der ikke er forbud mod at diskriminere folk på grund af deres race eller etnisk oprindelse, handicap, alder, seksuel orientering og religion.

Det skriver Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Råd for Menneskerettigheder i den første af deres tre nye rapporter.

Derfor anbefaler de Naalakkersuisut at tage initiativ til at fremsætte lovforslag om forbud mod diskrimination.

Læs rapporten om ligebehandling i Grønland her

Hadefuld tale på Facebook

En anden problematik er hadefuld tale på de sociale medier. Instituttet og rådet anbefaler, at Naalakkersuisut laver en national handlingsplan, som kan bekæmpe de hadefulde eller ulovlige ytringer på sociale medier som for eksempel Facebook.

LÆS OGSÅ Børn får ret til en bisidder i socialsager

LÆS OGSÅ Børnerådet opfordrer politikerne til at oprette omsorgssteder for børn og unge

I den anden rapport er der fokus på børn og unges rettigheder. Her bliver det understreget, at børn og unge ikke beskyttes i dag. 

Rapport: Viden skaber varige forandringer

- Selvom der er både politisk bevågenhed og erkendelse af problemerne, har de ansvarlige myndigheder fortsat store udfordringer med at tilvejebringe den nødvendige støtte og beskyttelse af børn og unge for at forhindre omsorgssvigt, vold og overgreb, står der i rapporten.

Helt overordnet anbefales det at:

- De ansvarlige myndigheder indsamler og offentliggør mere statistik. Systematiseret viden om forholdene og om den udvikling, der sker, er væsentligt for at kunne skabe varige forandringer.

LÆS OGSÅ Flere kommuner kritiserer handicappedes forhold i Grønland

I den tredje og sidste rapport gøres der status på handicappedes rettigheder - eller manglen på samme. 

Instituttet og rådet peger på, at manglen på fysisk tilgængelighed, beskæftigelse og undervisning får personer med fysisk og psykisk handicap til at forlade landet. 

Myndighederne bør derfor forbedre disse områder og føre kontrol over, om forbedringerne føres ud i livet.
De anbefaler også, at politikerne indfører et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl