Foto: Rigspolitiet

Tilsyn: Samarbejde med politiet er en gråzone

Der er uklare regler for, hvornår kommunernes socialforvaltninger og politiet skal samarbejde, og det kan skabe problemer for arbejdet med børn- og ungesager.

Selvstyrets tilsynsenhed har kigget nærmere på politisamarbejdet i forbindelse med tilsyn i Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia.

Samarbejdet omfatter primært tre områder ifølge tilsynet. For det første bør politiet yde bistand når socialvagten kører ud.

For det andet er det politiets rolle at efterforske sager om børn og unge, hvor der indgår kriminalitet.

For det tredje skal politiet hjælpe i det omfang at socialforvaltningernes medarbejdere udsættes for trusler.

Men uklarhed om hvornår og i hvilket omfang politisamarbejdet skal foregå kan skabe problemer for det sociale arbejde med børn og unge, fremgår det af tilsynsenhedens rapport for de to kommuner.

Politiet skal vurdere

I et svar til kritikken påpeger politimester Bjørn Bay helt generelt over for KNR, at der ikke findes nedskrevne regler for områderne, andet end dem, der følger af lovgivningen. Men at det er forkert at tro, at politiet for eksempel rutinemæssigt skal køre med ud når socialvagten tilkaldes.

- Der skal være en indikation på at der vil være problemer for socialvagten. Det er en konkret vurdering foretaget af politiet fra gang til gang, siger Bjørn T. Bay.

Han er ikke enig, når det anføres i rapporten, at socialvagten har krav på bistand fra politiet i de situationer, hvor socialvagten konkret skønner, at dette er nødvendigt.

Efterforskning

Med hensyn til efterforskning i sager om kriminelle forhold mener Selvstyrets tilsynsenhed, at politiet altid har pligt til at efterforske kriminelle handlinger. Også selv om den mulige gerningsmand er under 15 år.

Men ifølge politimester Bjørn Bay skal politiet som udgangspunkt ikke efterforske sager, hvor gerningsmanden er under den kriminelle lavalder på 15 år. De sager bliver overladt til de sociale myndigheder, også selv om der er tale om kriminelle handlinger som for eksempel voldtægt.

I sin rapport for Qaasuitsup Kommunia nævner tilsynet en konkret sag, hvor politiet afviste at efterforske en sag hvor den mulige gerningsmand var under 15 år. Sagen omfattede flere seksuelle krænkelser af børn.

Efter politiets afvisning var socialforvaltningen selv gået i gang med en kriminalretlig efterforskning, hvilket fik konsekvenser for sagens viderebehandling, skriver tilsynet.

Hertil bemærker Bjørn Bay, at socialforvaltningen ikke kan lave en kriminalretlig efterforskning, det kan kun politiet. Men socialforvaltningen skal undersøge en sådan sag forvaltningsretligt helt på samme måde som en socialforvaltning ville undersøge andre sager.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt