Ombudsmand kritiserer Selvstyret

En procedurefejl fra Selvstyret har nu fået ombudsmanden til at rette kritik af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Sagen handler om, at Tûgdliks advokat har klaget til Inatsisartuts ombudsmand efter Tûgdlik har fået afslag på at få genoptaget deres sag.

Klagen går på, at det er Departementets advokat, der har taget sig af kommunikationen, fordi det kommer til at se ud som om det er advokaten, der har truffet afgørelsen. Afslaget er nemlig skrevet på advokatens brevpapir og med advokatens underskrift. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ombudsmanden.

Departementet tager henstillingen til efterretning, men siger samtidig, at de har handlet i god tro.

-Vi mener selv, at vi faktisk har handlet i god tro, fordi Folketingets ombudsmand i 2008 har været ude med en udtalelse om, at en offentligmyndighed godt kan overlade til en privat part at varetage kommunikationen med en borger. Og det vil sige også videreformidle afgørelser. Og det har vi haft til grund for, at vi brugte advokaten. Så vi mener selv, at vi har handlet i god tro, men vi vil naturligvis rette ind efter Inatsisartuts ombudsmand, så vi genoptager sagen, siger afdelingschef, Kirsten Olesen fra Departementet fra Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

Men hvad handler klagen egentligt om? Vi har spurgt Retschefen hos Ombudsmanden, Michael Mikkelsen:

-Jamen, som vi skriver i afgørelsen, har Departementet overladt til en advokat at formulere og formidle Departementets afgørelse til Tûgdliks advokat, og derfor ser det ud som om beslutningen er truffet af advokaten.

En myndighed må ikke overlade den opgave til andre, mener den grønlandske ombudsmand altså.

-Det er eksempelvis advokatens brevpapir, og nogle steder er brevet skrevet i jeg-form. Det er nogle af de ting vi har anset som problematiske. Der er overladt for meget til advokaten og derfor er afgørelsen ikke gyldig, siger Michael Mikkelsen, retschef hos ombudsmanden.

Men hvem HAR egentligt truffet afgørelsen, om ikke at genoptage Tûgdliks sag?

 -Altså, det har Departementet naturligvis. Altså, vi har truffet afgørelsen, vi har begrundet den, og vi har kun bedt vores advokat om at meddele afgørelsen, og meddele vores begrundelse for afgørelsen. Og det er dét som advokaten har gjort,  lyder det fra Kirsten Olesen.

Advokaten selv, Niels Hansen Damm, fortæller over telefon fra Italien, hvor han holder ferie, at han blev noget overrasket over at se sagen dukke op i medierne:

-Departementet bad mig tage mig af kommunikationen, fordi jeg har været involveret i sagen siden tilsynsbesøget i februar, og jeg mener ikke, at der er overskredet nogen grænser. På baggrund af den praksis, der er i Danmark (Ombudsmandens afgørelse fra 2008, red.) kom det som en overraskelse, men afgørelsen bliver taget til efterretning, siger han.

Men har Departementet ikke tjek på lovgivningen?

-Jo, det mener vi jo bestemt vi har, fordi vi netop har taget udgangspunkt i, at man godt kan bruge en ekstern advokat. Når Folketingets ombudsmand har været ude og udtale, at en offentlig myndighed godt kan bruge en privat part til at varetage sådan en kommunikation, så har vi jo troet, at vi også kunne gøre det, siger Kirsten Olesen.

Departementet vil skrive et nyt brev til Tûgdliks advokat, hvor det fremgår, at det er Departementet og ikke deres advokat, der har truffet og begrundet afvisningen.

Både Kirsten Olesen og Retschef, Michael Mikkelsen understreger, at der ikke er taget stilling til andre forhold ved Tûgdlik-sagen:

-Det er advokatens rolle, vi har forholdt os til, og ikke noget som helst andet, siger Michael Mikkelsen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt