De afsatte midler skal styrke indsatsen på det sociale område i Tasiilaq og resten af landet. Arkivfoto af Tasiilaq.Foto: Merete Lindstrøm, KNR

Naalakkersuisut har øremærket op til 7,5 millioner til udsatte børn

Den danske regering har afsat 20 millioner kroner om året frem til 2023 til indsatser for udsatte børn her i landet. mens Naalakkersuisut har reserveret 7,5 millioner kroner til indsatsen.

Naalakkersuisut er glad for, at Folketinget har afsat samlet 80 millioner kroner til indsatser for børn og unge i Grønland.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender håber nu på, at Inatsisartut i dag vedtager finansloven, så de kan komme i gang med det vigtige arbejder, siger hun.

Den danske regering er efter deres finanslovsforhandlinger kommet frem til at afsætte 20 millioner kroner om året frem til 2023, til indsatser for udsatte børn her i landet.

Selvstyret oplyser, at arbejdet for at hjælpe børn og unge skal køre i tre spor:

  • Forhold af betydning for barnet, både sociale indsatser i snæver forstand og tværsektorielle tiltag, der kan medvirke til at forebygge overgreb på børn og unge i Grønland og forbedre indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Det omfatter bl.a. uddannelse/efteruddannelse af fagpersoner, bedre boligforhold for familier m.v.
  • Forhold af betydning for voksne som krænker, begår svigt mv. Det omfatter bl.a. indsatser, der kan forebygge, at voksne begår overgreb. Sporet fokuserer især på justitsområdet, fx efterforskning af overgrebssager, men også andre områder og forhold som fx bedre behandling af krænkede.
  • Den brede, forebyggende indsats. Det omfatter bl.a. generelle og brede indsatser med fokus på det omkringliggende samfund, fx oplysningskampagner og øget viden.

Pengene vil styrke og indgå i den allerede igangværende indsats, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

 

LÆS OGSÅ Folketinget vedtager aftale om 80 millioner kroner til grønlandske børn

Nu mangler der kun at blive enighed om finansloven her i landet, som behandles torsdag eftermiddag.

Naalakkersuisut har reseveret et beløb på deres finanslovsforslag på op til 7,5 millioner kroner årligt til at styrke indsatsen på det sociale område i Tasiilaq og resten af landet.

- Jeg er meget glad for, at vi med dette finanslovsforslag viser, at vi tager ansvar for indsatsen, og at vi selvfølgelig også har en forpligtigelse til at bidrage. Jeg håber derfor selvsagt også meget, at Inatsisartut i dag vedtager finansloven for 2020, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med det vigtige arbejde for at hjælpe børnene, siger Naalakkersuisoq Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt