Analysen kommer på baggrund af den meget omtalte Tasiilaq-rapport, der undersøgte omfanget af seksuelle krænkelser i byen mellem 2014 og 2018. Den var også foretaget af politiet.Foto: Iluna Magnussen

Med ny rapport i hånden styrker politiet indsatsen mod overgreb

Politiet har lavet en ny rapport, der undersøger, hvorfor mange seksuelle krænkelser ikke bliver anmeldt. Den skal bruges til at forbedre indsatsen på området.

I en ny analyse fra politiet bliver det undersøgt, hvorfor mange seksuelle overgreb mod børn og unge ikke bliver anmeldt.

Politiets håb er, at flere anmelder overgreb, så man for alvor kan tage fat om problematikken og få vendt udviklingen.

Det fortæller Viggo Johansen, der er viceinspektør i politiet.

- Vi ønsker en mere vidensbaseret indsats, og derfor satte vi analysearbejde i gang. Det er ud fra tanken, at hvis vi skal kunne gøre noget ved problemet, så skal vi også kende baggrunden for, hvorfor der findes det mørketal af uanmeldte sager, siger han.

LÆS OGSÅ Seksuelle krænkelser er stadig tabu

Konkretiserer barrierer og løsninger

I analysen har politiet fundet en række barrierer, der gør at sager ikke bliver anmeldt.

Viggo Johansen vil ikke fremhæve én barriere, men peger på en større tendens, som analysen viser.

- Rapporten fastslår, at vi har en begrænset viden om seksuelle overgreb i Grønland. Der er behov for mere oplysning over for befolkningen, men også over for institutioner og fagfolk om, hvad seksuelle overgreb egentligt er.

- Præcis hvornår er det et overgreb, hvor skal man sætte grænsen, og hvad er det, man kan gøre, når det sker, siger Viggo Johansen.

Rapportens overordnede anbefalinger

  1. Oplyse om seksualitet og seksuelle overgreb til børn og unge
  2. Udarbejde beredskabsplan i alle byer
  3. Øget information til ofre for seksuelle overgreb
  4. Helhedsorienteret fokus på aftabuisering og oplysning til voksne borgere
  5. Styrke relationen mellem myndigheder og borgere
  6. Etablering af henvendelsestilbud og krænkerbehandling
  7. Strategisk koordination på tværs af myndigheder
  8. Styrket lokalt samarbejde og koordineret, tværfaglig indsats
  9. Nedbringelse af den tværfagligt samlede sagsbehandlingstid

I analysen kommer politiet også med en række løsningsforslag. De er kategoriseret i tre grupper, alt efter hvor lette de er at implementere.

En af de vigtigste ting er at øge informationen og den forebyggende indsats over for de unge.

- Vi er ved at udvikle et skolekoncept med fokus på at oplyse børn og unge omkring seksuelle overgreb. Vi udvikler desuden vores interne procedurer omkring seksuelle overgreb med fokus på henvisningsmuligheder, så vi sikrer, at ofrene får den rigtige hjælp så hurtigt som muligt, lyder der fra Viggo Johansen.

Politiet har eksempelvis ændret arbejdsgang, når de modtager en anmeldelse. I dag rykker de ud med det samme, hvor de  tidligere sendte folk hjem, hvis de var alkoholpåvirkede.

- Som en tredje indsats vil vi skabe et tættere samarbejde med vores lokale samarbejdspartnere. Vi er ved at lave en plan for, hvordan vi for eksempel kan rejse sammen til bygder, uddyber han.

Hvis du er i tvivl så anmeld

Rapporten er baseret på interviews med 100 personer lige fra fagfolk til ofre for krænkelser og krænkere fra Sydgrønland og Qaanaaq.

Ifølge Viggo Johansen er rapporten et symbol på, at politiet ser med en meget stor alvor på seksuelle krænkelser.

- Jo længere vi dykker ned i emnet, jo mere tror vi på, at her har vi et område, der gør, at så mange i Grønland ikke har det godt med de senfølger, som den type overgreb giver, siger han og fortsætter:

– Den ændring i forhold til at se på seksuelle overgreb betyder, at det er et område, vi mener, er meget vigtig at gøre noget ved, måske en af de ting, som er vigtigst at forebygge.

LÆS OGSÅ Overborgmester trækker sig efter sager om seksuelle krænkelser

Politiet vil ansætte 13 nye personer til at styrke indsatsen. De skal kun beskæftige sig med sager om seksuelle overgreb. Viggo Johansen forventer, at antallet af anmeldelser vil stige i takt med, at oplysning og andre tiltag bredes ud i befolkningen.

Og opfordringen er krystalklar.

- Dem, der har været udsat for nogle seksuelle krænkelser, skal ikke tænke på, hvorvidt det er en overtrædelse af lovgivningen og hvilken paragraf. Hvis du føler dig krænket, så kontakt politiet, så foretager vi undersøgelsen, og holder det op mod lovgivningen.

LÆS OGSÅ MIO: Seksuelle krænkelser sker i alle samfundslag

Han peger desuden på, at folk skal henvende sig, også selvom krænkelsen ikke er sket for nyligt. Succeskriteriet for hele indsatsen er nemlig at få bragt flere sager frem i lyset.

- Succes vil være, at der kommer en stigning i anmeldelserne af seksuelle overgreb specielt mod børn og unge og gerne en markant stigning.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt