Lov om kendtmænd syltet i Selvstyret

En arbejdsgruppe for ”Sikker sejlads i grønlandske farvande” anbefalede allerede i 2006, at der skal bruges kendtmænd i alle skibe, hvor besætningen ikke har fornøden erfaring med sejlads i grønlandske farvande og kendskab til grønlandske forhold.

Opdateret:

Det daværende Landsstyre ville have iværksat deres løsningsmodel, som indebar, at alle større skibe, for eksempel krydstogtskibe, undersøgelsesskibe og forsyningsskibe, der ikke kan dokumentere kendskab til sejlads i grønlandske farvande, skal anvende kendtmand under sejladsen.

Til landstingets forårsmøde i 2008 fremlagde Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, IA, et beslutningsforslag om at tage initiativ til, at det gøres obligatorisk at benytte ”kendtmand” for ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer, der besejler grønlandske farvand.

I forbindelse med førstebehandling af forslaget redegjorde det daværende Landsstyremedlem for Infrastruktur, Kim Kielsen, S, blandt andet i sit svarnotat, at der er blevet nedsat en arbejdsgruppe på baggrund af anbefalingerne i rapporten ”Sikker sejlads i grønlandske farvande”. Gruppens opgave var blandt andet at undersøge behovet for navigatører med lokalkendskab, isnavigatører eller kendtmænd.

I sit svarnotat understregede Kim Kielsen, at arbejdsgruppen omkring brugen af kendtmænd i Grønland konkluderede, at det ikke vil være muligt at gøre brugen af kendtmænd obligatorisk.

Derimod anbefalede arbejdsgruppen, at visse skibstyper; krydstogt, tank- og forsyningsskibe og bulk altid anvender kendtmand under sejlads i grønlandske farvande.

Landsstyret vurderede dog, at en obligatorisk ordning ikke er formålstjenstlig, da den vil tvinge skibe, der allerede har stor erfaring med sejlads i Grønland, til fremover at have kendtmænd.

- På denne baggrund er det Landsstyrets anbefaling, at beslutningsforslaget ikke vedtages, understregede daværende Landsstyremedlem Kim Kielsen.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl