Foto: Privat

Samarbejdspartiet: Louis Sigurdsen

Parti: Samarbejdspartiet

Alder: 30

Uddannelse/arbejde: Uddannet teolog. Partisekretær, Samarbejdspartiet.

Civilstatus (familie/børn): Gift, to børn og et tredje på vej.

Fritidsinteresser: Film, at synge og spille guitar, bøger på grønlandsk, dansk og engelsk. Samvær med familien og at se Manchester United.

Hvad er de tre vigtigste sager, du vil kæmpe for, hvis du kommer i Folketinget?

Sundhedsvæsenet: Et sikkert sundhedsvæsen er vores ret som borgere i rigsfællesskabet. Vi skal skaffe flere aftaler med danske og nordiske sygehuse og arbejde hårdt for at rekruttere OG fastholde af personale. Vi må løfte området i samarbejde med Danmark.

Løft i kriminalforsorgen: Økonomisk og rehabiliterende. Vi skal sikre personale til indsatte rundt omkring i landet til at tage sig af rehabiliteringsopgaver. Vi skal sikre tidssvarende rammer samt lønforhold for vores ansatte i kriminalforsorgen. Vi må og skal have tilbud til krænkere og forebyggende tilbud til unge krænkere, så vi kan vende den negative spiral med seksuelle overgreb. Det er sund fornuft.

En stærkere udenrigspolitik. Samarbejde med vores allierede og indenfor rigsfællesskabet omkring udfordringer med udenlandske statsmagter, herunder Kina og Rusland. Både med hensyn til cybersikkerhed, samt med patruljering af vores farvande, suverænitetshævdelse og overvågning til lands, til vands og i luften. Det oplagt at udvide samarbejdet med USA.

Hvordan vil du være med til at sikre en god tilværelse for borgere med grønlandsk baggrund i Danmark? Mange ældre flytter til Danmark, fordi deres pension rækker længere og bedre der. Hvis vi bliver valgt til Folketinget, vil vi sikre, at der udarbejdes konkrete guider til de forskellige typer pensioner, der er, og som er påvirket af de sidste mange års zig-zag-politik i Grønland på området.

Ligeledes vil vi arbejde for, at medborgere, der flytter til Danmark på grund af sygdom, handicap med mere kan bevare en tilknytning til sproget, kulturen og andre grønlændere ved at støtte foreningerne og programmer, der samler os i Danmark.

Vi vil også arbejde på, at PTSD-lovgivningen kommer til at gælde i Grønland. Vi vil naturligvis også arbejde for, at vi kan få fagfolk, psykologer, pædagoger og deslige til Grønland og arbejde med både voksne og børn.

Hvilken dansk statsministerkandidat støtter du, hvis du bliver valgt til Folketinget? Hvis de nordatlantiske mandater skal afgøre det hele, lader vi være det op til forhandlinger efter valget. Vi skal stå frit, og søge at gøre det bedste for Grønland.

Et af vores krav vil være, at de to grønlandske medlemmer af Folketinget skal være med i Udenrigs, - og Sikkerhedspolitisk Nævn.

Kommentarer