Karl-Kristian Kruse, Maj 2015.Foto: Nauja Møller, KNR

Kruse hæfter sig ved beskæftigelse på trods af beregninger

Naalakkersuisut vil skabe mere beskæftigelse med den nye fiskerilov, men regeringen modsiges af departementets egne regnestykker.

Torsdag blev naalakkersuisuts forslag til en ny fiskerilov lagt frem på inatsisartuts hjemmeside, og konklusionen i bemærkningerne til forslaget er, at den nye lov vil koste landskassen indtægter og Grønlands bruttonationalprodukt vil også falde.

Derudover vurderer Copenhagen Economics, at Selvstyret kan risikere udgifter til erstatninger til rederierne på op til to milliarder kroner.

I sit oplæg til Inatsisartut forklarer naalakkersuisut for fiskeri, Karl Kristian Kruse, at det er Naalakkersuisuts overbevisning, at loven vil medføre mere beskæftigelse inden for fiskeriet.

Beregninger: Beskæftigelse øges kun midlertidigt

For at nå dette mål er det ifølge oplægget vigtigt, at rejekvoten fordeles ligeligt mellem det havgående og kystnære fiskeri på Grønlands Vestkyst.

LÆS OGSÅ Selvstyret risikerer erstatninger på op mod to milliarder

50/50 fordelingen skal træde i kraft 1. januar 2024:

- Ved at styrke det kystnære fiskeri forventer Naalakkersuisut en øget efterspørgsel efter arbejdskraft på de mindre fartøjer og til forarbejdningen på land, skriver Karl Kristian Kruse i oplægget.

Senere i oplægget fremgår det dog, at målsætningen om flere arbejdspladser formentlig kun kan indfries på kort sigt:

- Beskæftigelsen i fiskeriet vil øges, og på kort sigt kan vi opleve lavere arbejdsløshed. På længere sigt falder den samlede beskægtigelse dog som følge af lovforslaget, hvilket medfører lavere indkomster, skriver Karl Kristian Kruse.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt

...og meget mere!