Kritik fra ansøgere: Uklare krav til grønlandsk radio i Danmark

To ansøgerhold kritiserer Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark for udbuddet og valget af produktion til grønlandsksproget radio i Danmark.
Radio INUNA fra Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro vandt udbuddet om at lave podcast på grønlandsk til grønlandske lyttere i Danmark. Foto © : KNR
11. januar 2023 07:08

Til februar udkommer Radio INUNA fra Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro med deres første podcast på grønlandsk til grønlandske lyttere i Danmark.

I oktober sidste år vandt teatret udbuddet med at lave et lydmedie for grønlandske borgere i Danmark fra 2022 til 2025. Det skete foran syv andre ansøgere, viser en aktindsigt fra Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, som KNR har fået.

LÆS OGSÅ Teater i Holstebro skal producere grønlandsksproget radio i Danmark

Men udbudsmaterialet fra Slots- og Kulturstyrelsen får nu kritik for at være for uklart. Det mener to af ansøgerne, som fik afslag.

Den ene er ansvarshavende chefredaktør i mediet Seismo, John Præstegaard. Sammen med De Grønlandske Huse i Danmark og en lang stribe af grønlandske journalister stod mediet klar til at lave mindst 20 timers radio om ugen på grønlandsk. 

Forinden havde mediet spurgt adskillige grønlændere i Danmark, hvad de ønskede at lytte til, hvis de kunne vælge. 

Kravene til ansøgerne og produktionen var:
 

- Al lydindholdet er gratis og tilgængeligt i hele Danmark


- En redegørelse af programindholdet

 

- Alle programmer skal være på grønlandsk

 

- Højest 1/4 af produktionen må være musik

 

- Programmerne skal omfatte nyheder, aktualitetsstof og underholdning

 

- Ingen reklamer i eller mellem udsendelserne


- Et budget med angivelse af redaktionelle og tekniske omkostninger


- En redegørelse for tilknytning til det grønlandske miljø i Danmark


Slots- og Kulturstyrelsen har i øvrigt lagt vægt på ansøgernes relevante faglighed, kompetencer, erfaring, sprogkundskab. mv.

 

Midlerne i "Grønlandspuljen" til lydproduktionen er på i alt 7 mio. kroner fra 2022 til og med 2025.


Kilde: "Pulje til støtte af grønlandsksproget programproduktion på lyd", Slots- og Kulturstyrelsen

- Jeg kunne høre på dem alle sammen, at de hører KNR og nogen nærmest hele dagen. Men muligheden for at få noget, der var dedikeret til dem selv, og som de ville få mulighed for at bidrage til, var der en kæmpe interesse for fra alle sider, siger John Præstegaard.

Seismo-holdet kontaktede flere gange Slots- og Kulturstyrelsen for at høre, hvad de præcis forventede af radioindholdet. 

I udbudsmaterialet var der for eksempel ikke angivet et antal minimumstimer, som mediet skulle producere over de tre år.

Det var heller ikke angivet, hvordan indholdet skulle fordeles mellem genrer som for eksempel nyheder, debat og underholdning. Det var dog et krav, at kun en fjerdel af tiden må fyldes med musik.

Men Seismo og holdet bag fik afslag på opgaven. Og det overraskede chefredaktøren.

- Jeg tænkte: Det var godt nok ærgerligt og var forundret over det og nysgerrig på, hvad der gjorde, at det kæmpe forarbejde, vi lavede til det her projekt, ikke var godt nok.

John Præstegaard har efter afslaget bedt om aktindsigt i afgørelsen. Men det har ikke gjort ham meget klogere.

- Det var ikke godt nok, at vi havde lagt op til over 3000 timers lydproduktion fordelt på tre år med op til 34 navngivne journalister og indholdsleverandører, som vi havde talt med i optakt til at skrive ansøgningen. Det kom bag meget bag på os, at det ikke var udslagsgivende.

John Præstegaard understreger, at det ikke er en kritik af vinderen, Radio INUNA, men af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøger: Meget brede krav

Også holdet bag mediet "AR2022 - avalannerit raatiuat (på dansk: "radioen for de, der drog ud") kritiserer forløbet og har valgt at klage til Slots- og Kulturstyrelsen over afslaget.

Bag står journalisterne Paornanguak H. Kleist, Jokum Nielsen og Bikki Reimer. Ifølge Paornanguak H. Kleist var kravene fra Slots- og Kulturstyrelsen til ansøgningen alt for uklare.

Ansøgere til grønlandssproget programproduktion i Danmark:
 

- Radio INUNA, produceret af Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro med projektleder Arnannguaq Gerstrøm i samarbejde med bl.a. Nationalteateret i Grønland

 

- Podcasten "Nipigut" med nyhedsmediet Seismo som producent med projektleder jounalist Inga Hansen som redaktør og i samarbejde med De Grønlandske Huse i Danmark.

 

- "Ånder på isen" af producent Mads Petter Kühnel - podcastserie om grønlandske sagn og myter

 

- "Radio Inuit" af projektleder og journalist Karsten O. A. Heilmann i spidsen.

 

- Aarhus Global Media (AAGM) (podcastnavn ukendt) med projektleder Rui Monteiro i spidsen og i samarbejde med Det Grønlandsk Hus i Aarhus og AVALAK

 

- "AR2022 - avalannerit raatiuat (radioen for de, der drog ud)" med journalist Jokum Nielsen som projektleder

 

-"Personportrætter af den grønlandske befolkning i Danmark" af Dennis R. Ingemann

 

- UCB Media med projektleder Per Nielsen (podcastnavn ukendt).

Kilde: Aktindsigt i ansøgningerne til "Grønlænderpuljen" hos Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark.

- Det eneste, vi havde at gå efter, var, at det skulle være relateret til grønlændere i Danmark. Og det er jo et meget bredt defineret krav, der kan opfyldes på rigtig, rigtig mange måder, siger hun.

I udbudsmaterialet står, at målet er "at skabe et auditivt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark", og at styrelsen vil lægge "vægt på, i hvilken grad de foreslåede programmer lever op til indholdskravene."

Styrelsen vil også se på "ansøgernes relevante faglighed, kompetencer, erfaring, sprogkundskab mv.", ligesom ansøgerne skulle oplyse et budget for produktionen.

Derudover har ansøgerne skulle komme med forslag til indholdet.

Men ifølge Paornanguak H. Kleist står der i afslaget til hende og kollegerne, at en anden ansøger i højere grad lever op til kravene.

- Men når det er så ukonkret, er det svært at opfylde de krav, der nu er sat, siger hun.

Paornanguak H. Kleist understreger, at hun ikke har set de øvrige ansøgninger. Hun og resten af holdet forventer dog ikke, at afgørelsen bliver ændret på grund af deres klage.

KNR afventer en udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark på kritikken.