Naturinstituttet har i de senere år rådgivet naalakkersuisut til at sætte kvoterne ned i det kystnære torskefiskeri på vestkysten, siger kommunikationschef Else Løvstrøm.Foto: KNR

Kraftig tilbagegang i torskefiskeriet

Indhandlingen af torsk er kraftigt på vej ned flere stedet på vestkysten. Hos Naturinstituttet mener man, at nedgangen i fiskeriet blandt andet skyldes, at naalakkersuisut i flere år har sat kvoterne langt over de biologiske anbefalinger.

Kvoterne på torsk indenskærs i Vestgrønland har været op til tre gange højere end Naturinstituttets rådgivning til naalakkersuisut gennem de sidste fem år.

Det på trods af mange advarsler fra Naturinstituttet:

- Vi har de senere år rådgivet, at der skal være en mindre fangst af torsk, siger Else Løvstrøm, kommunikationschef på Naturinstituttet.

Hun understreger, at Naturinstituttet har gjort opmærksom på, at torskebestanden har været faldende i de sidste fem år. 

- I de sidste fem år har vi sagt, at biomassen – det vil sige mængden af torsk - er faldende.

Kvoter på tre gange anbefalingen

Naturinstituttets advarsler har dog ikke gjort indtryk på naalakkersuisut.

I 2018 anbefalede Naturinstituttet en torskekvote på 13.952 torsk indenskærs på vestkysten. Naalakkersuisut fastsatte kvoten på 36.500 tons, og der blev fisket 22.289 tons torsk.

I 2017 var billedet det samme med en anbefaling fra Naturinstituttet på 12.379 tons, og naalakkersuiut fastsatte kvoten på 36.500 tons.

LÆS OGSÅ Ny uenighed mellem Naturinstituttet og Naalakkersuisoq omkring fiskeriet

I 2017 blev her indhandlet 31.220 tons torsk, kan man læse i Naturinstituttets rådgivning for de forskellige fiskearter.

Nu viser nye tal fra Grønlands Statistik, at torskefiskeriet er i kraftigt tilbagegang flere steder på vestkysten.

I Sisimiut indhandlede fiskerne kun 809 tons torsk de første ni måneder af året. I 2016 indhandlede fiskerne næsten 3500 tons i samme periode.

På landsplan er indhandlingen af torsk også faldet fra 30.000 tons i de første ni måneder af 2016 til omkring 19.000 tons i samme periode i år. Det svarer til et fald på 37 procent.

Naalakkersuisoq: Vi må sikre samfundsøkonomien

Mandag meldte Grønlandsbanken ud, at banken smækker kassen i og ikke længere vil finansiere nye investeringer i jollefiskeriet. Beslutningen er truffet, fordi fiskeriet efter bankens vurdering hverken er biologisk eller økonomisk bæredygtigt.

LÆS OGSÅ Immanuelsen: Bekymrende at hellefisk bliver mindre

Som svar på bankens opsigtvækkende udmelding sagde naalakkersuisoq for fiskeri Jens Immanuelsen:

- Bankens budskab er forståelig set fra deres synspunkt, men på den anden side skal vi sikre, at samfundets økonomi fortsætter med hensyn til arbejdspladser, sagde Jens Immanuelsen mandag i Qanorooq.

Immanuelsen er kommet med lignende udmeldinger tidligere, hvor han har gjort det klart, at hensynet til fiskernes økonomi og arbejdspladser nu og her, vejer tungere end biologernes anbefalinger.

Unge rekrutter er udeblevet

Udover at Naturinstituttet kan se at mængden af torsk er faldende, så har forskerne igennem flere år været opmærksomme på, at der mangler en generation af torsk, som fiskerne kunne have fisket nu.

- Rekrutteringen er også udeblevet, det vil sige at de unge torsk, der skulle være modne nok til at blive fisket, udeblev, siger Else Løvstrøm.

Præcist hvorfor der mangler en generation af torsk, ved forskerne ikke.

Naturinstituttet gør opmærksom på, at fangsterne i indenskærsområdet historisk set ikke har kunnet understøtte fangster på det nuværende niveau over en længere årrække. Altså at fiskeriet historisk set altid er gået ned, når man har fanget så meget, som man har gjort de senere år.

På spørgsmålet om, hvorvidt Naturinstituttet i sidste ende vil anbefale et foreløbigt stop af fiskeri efter torsk, kan kommunikationschefen ikke svare.

Det kommer an på resultatet af Naturinstituttets undersøgelser, siger Else Løvstrøm.

I år havde Naturinstituttet anbefalet, at der kan fiskes 14.500 tons torsk på vestkysten, hvorimod naalakkersuisut gav kvoter på 30.000 tons torsk.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt