Ombudsmanden mener, at kommunen burde betale en del af pengene tilbage til Thyge Østergaard. Kommunen selv er dog nået frem til en anden afgørelse.Foto: Kommuneqarfik Sermersooq

Kommune bryder loven i sag om offentlig hjælp

Thyge Østergaard mistede pludselig en fjerdedel af sin offentlige hjælp. To gange har Kommuneqarfik Sermersooq brudt loven i sagen.

Thyge Østergaard fra Nuuk mistede pludselig en fjerdedel af sin offentlige hjælp for fem år siden. 

Fra at have fået 1014 kroner hver fjortende dag, fik han pludselig kun 775 kroner hver anden uge. 

Men kommunen fortalte det ikke direkte til Thyge, selvom den burde have gjort det.

Fakta om Ombudsmanden

Ombudsmanden er en betegnelse for en uafhængig myndighed.

Ombudsmanden undersøger, om den offentlige administration under selvstyret og kommunerne administrerer loven korrekt.

Man kan som borger klage til Ombudsmanden, hvis man mener, at for eksempel kommunen har behandlet en sag forkert.

Læs mere her.
 

Nu her – flere år efter – kører sagen stadig. Ombudsmanden mener, at kommunen burde betale en del af pengene tilbage til Thyge Østergaard. Kommunen selv er dog nået frem til en anden afgørelse.

For at forstå sagen skal vi tilbage til 2015, hvor kommunen brød loven første gang lige omkring årsskiftet. På daværende tidspunkt havde kommunalbestyrelsen besluttet at spare 5,5 millioner kroner i den offentlige hjælp til kommunens borgere.

Note på side 23 i ugeavisen

Når kommunen sænker en persons offentlige hjælp, skal kommunen meddele det direkte til borgeren. Men da besparelsen skulle udføres, fik Thyge Østergaard ingen besked fra kommunen.

I stedet blev der i december 2015 bragt et lille notat på side 23 i Nuuk Ugeavis, hvor kommunen kort meddelte den kommende millionbesparelse. 

LÆS OGSÅ Kommune sænkede mands understøttelse uden at fortælle det

Det notat havde Thyge Østergaard dog ikke lige set – og besparelsen fik også Inatsisartuts ombudsmand til at tale med store bogstaver:

”Forvaltningen kan ikke træffe afgørelser gennem medierne” lød det fra ombudsmanden i en alvorlig kritik af kommunen. 
Det Sociale Ankenævn pålagde kommunen at tage stilling til sagen igen. 

I dag erkender kommunen, at den ikke fik håndteret sagen godt nok: 

- Vi håber altid på, at borgerne ved, hvad der sker i deres sager, og at de oplyses om væsentlige ændringer. Der er ingen tvivl om, at vi har lært meget af denne sag, siger Cecilie Schierbeck, fagchef for myndighedsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq til KNR. 

En ny afgørelse - og dog

Men da kommunen igen skulle tage stilling til sagen, blev den gamle afgørelse blot afløst af en ny, der også var ulovlig. 
Ombudsmanden forventede, at kommunen ville betale Thyge Østergaard pengene tilbage for alle de måneder, hvor han havde fået udbetalt en fjerdedel mindre offentlig hjælp – uden at være blevet varslet om det. 

Men sådan gik det ikke.

KNR har fået aktindsigt i kommunens nye afgørelse. Den viser, at kommunen sænkede Thyge Østergaards offentlige hjælp med tilbagevirkende kraft. På den måde slap kommunen for at skulle betale penge tilbage til Thyge Østergaard for de måneder, hvor hans offentlige hjælp var blevet en fjerdedel mindre. 

Men det er ulovligt. 

Både Højesteret og Landsretten i Danmark har afgjort, at myndigheder ikke kan træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft.

Så Kommuneqarfik Sermersooq sendte ansvaret over til Det Sociale Ankenævn. Og i Det Sociale Ankenævn var konklusionen klar: Den bad kommunen om at finde ud af, hvor mange penge, Thyge Østergaard var berettiget til at få. 
Ombudsmanden kritiserede også kommunen igen: 

- Kommunen må stå til måls for sine egne afgørelser og det juridiske grundlag for dem. Indtil videre er det vores opfattelse, at det er en meget tvivlsom afgørelse, de har truffet, siger Kim Blokbo, der er retschef ved Inatsisartuts Ombudsmand.

Kan ende i retten

Alligevel mener Kommuneqarfik Sermersooq stadigvæk, at den var i sin gode ret til at skære i Thyge Østergaards offentlige hjælp – med tilbagevirkende kraft. 

Derfor vil Ombudsmanden nu for anden gang kritisere kommunen alvorligt i sagen. 

Hvis kommunen stadig ikke kan komme op med en juridisk forklaring på, hvorfor den har skåret i den offentlige hjælp med tilbagevirkende kraft, kan hele sagen ende i retten.

- Så står vi i en situation, hvor Ombudsmanden mener, at borgeren ifølge loven har krav på nogle penge, som kommunen ikke vil udbetale, siger retschef ved Ombudsmanden Kim Blokbo.

- Ombudsmanden har i den situation mulighed for at understøtte, at borgeren fører retssag mod kommunen. Og der kan vi da godt ende.  

Kommuneqarfik Sermersooq vil ikke forholde sig til udsigten til en retssag. 

Den afventer nu den kommende kritiske udtalelse fra Ombudsmanden.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt