Lippes Loop er navnet på de spiraler, som grønlandske piger og kvinder fik i 1960'erne og 70'erne som led den danske regerings strategi om at nedbringe befolkningstilvæksten.Foto: DR

Grønlands Statistik: Spiralkampagnen har lille betydning for befolkningstallet i dag

De tusindvis af spiraler, som grønlandske piger og kvinder fik i 1960'erne og 70'erne, har en begrænset betydning for den lave andel af arbejdsdygtige i Grønland i dag, vurderer chefkonsulent i Grønlands Statistik Lars Pedersen.

Det er en "stærkt begrænset" betydning, spiralkampagnen i 1960'erne og 70'erne har for andelen af arbejdsdygtige i Grønland i dag.

Det vurderer Lars Pedersen, der er chefkonsulent med speciale i befolkningstilvækst og demografisk udvikling i Grønlands Statistik, efter at naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA) i et interview med KNR tidligere på ugen meldte ud, at arbejdsstyrken er faldet på grund af spiralkampagnen:

Spiralkampagnen

 

I DR's podcast ”Spiralkampagnen” bliver dokumenter gravet frem, som viser, at spiralerne udgjorde danske myndigheders strategi for at nedbringe befolkningsvæksten i Grønland.

 

- Tusindvis af piger og kvinder fik påsat spiral fra 1966 til 1975.

 

- Fra 1966 til 1970 blev der opsat 4500 spiraler.

 

- På daværende tidspunkt var der 9000 fertile kvinder i Grønland.

 

- Flere af pigerne oplevede spiralpåsætningen som et overgreb, og at det var påtvunget. Det fik store konsekvenser for pigerne både psykisk og fysisk. Flere fortæller om smerter og traumatiserende oplægninger.

 

- Der var ikke lovhjemmel til at påsætte spiraler på mindreårige piger uden forældrenes samtykke, da strategien startede.

 

- Derfor blev lovgivningen ændret til, at læger kunne vejlede piger under 18 år i prævention uden forældresamtykke. Det blev af flere læger tolket som, at pigerne kunne få påsat spiral uden forældresamtykke.

 
Kilde: DR-podcast "Spiralkampagnen"

- Vi ved, at der er mange, der får udbetalt pension. Vi har manglet at få en forklaring på, hvorfor tallet for den arbejdsdygtige del af befolkningen er så lav. Nu kender vi svaret. Det er simpelthen fordi, det er blevet besluttet udefra, at fødselstallet måtte bringes ned ved at sætte spiraler på kvinder, sagde Mimi Karlsen i et interview til KNR.

Beregninger fra Grønlands Statistik viser, at kvinder i slutningen af 1960'erne i gennemsnit kunne forvente at få seks børn. I dag er gennemsnittet på to børn.

Selvom spiralerne havde til formål at reducere den grønlandske befolkningsvækst, vurderer Lars Pedersen, at andre faktorer har betydning for den lave andel af arbejdsdygtige i dag:

- De sidste 30 år er der i gennemsnit udvandret netto 250 grønlandskfødte personer om året. Det er ganske mange. Samtidig kan vi se fra midten af 1970'erne, at der er rigtig mange kvinder, der har taget imod tilbuddet om fri abort og fortsat gør det. Der gennemføres faktisk flere aborter i Grønland, end der fødes børn, siger Lars Pedersen.

Hvilken betydning vil du vurdere, at spiralkampagnen har for befolkningsvæksten i Grønland i dag?

- Stærkt begrænset. En spiral er ikke en endelige løsning. Kun i ganske uheldige tilfælde, går jeg ud fra, har det betydet, at kvinder ikke kan få de børn, de ønsker sig. Spiralerne har givet kvinderne mulighed for at undgå uønskede graviditeter og planlægge, hvornår de skal have børn, fortsætter chefkonsulenten.

LÆS OGSÅ Naja Lyberth fik påtvunget spiral som 14-årig: - Det føltes som om, at der var knive inden i mig

Spiralkampagnen har skabt stor debat i landet, efter podcastserien fra DR afslørede, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder fik spiral i 1960'erne og 70'erne som et led i danske myndigheders strategi om at mindske befolkningstilvæksten i Grønland. 

Flere kvinder fortæller til DR og KNR, at de fik spiral uden samtykke, og nogle fortæller, at der gik flere år, før de fandt ud af, at de havde en spiral i livmoderen. Flere kvinder har også fortalt om at blive sterile af spiralen.

Befolkningstal i Grønland

- I 1961 var antallet af mennesker på 30.378 med en befolkningsvækst på 4,1 procent.

- I 1966, hvor spiralkampagnen startede, var antallet af mennesker 35.132 med en tilvækst på 1,2 procent.

- I 1970 var antallet af mennesker på 38.914  med en tilvækst på 1,3 procent.

- I 1975 var antallet af mennesker på 39.979 med en faldende befolkningsvækst på -0,3.

- Siden 1975 har befolkningsvæksten ikke steget mere end to procent.

- I 2021 var antallet af mennesker på 50.365 med en befolkningsvækst på 0,3.

Kilde: Grønlands Statistik

Udfordrende undersøgelse

Ifølge Lars Pedersen er det ikke helt nemt at undersøge, hvilken betydning spiralkampagnen havde for den demografiske udvikling og befolkningsvækst i Grønland.

- Der vil være stærkt usikre beregningsresultater, som ikke vil give sikker mening. Vi ved for lidt om, hvilke effekter spiralkampagnen har haft i forhold til for eksempel fri abort, og hvor mange kvinder, der ikke har fået de børn, de egentlig ønskede sig, siger Lars Pedersen og fortsætter:

- Vi vil muligvis kunne undersøge, hvor stor en andel af kvinder, der i 50 års alderen forblev barnløse, ved at se på hver generation. Men CPR-registeret blev først indført 1973, så der vil også i de beregninger være knyttet nogle usikkerheder.

Hvad skal der til for at man statistisk set kan undersøge, hvilken betydning spiralkampganen havde for befolkningsvæksten?

- Først og fremmest tid kan det tage et stykke tid at undersøge, om vi kan finde supplerende data til at udfylde de huller, vi har. Og så vil det også kræve, at der kommer en bredere faglighed for at forstå hele problemområdet.

I sidste uge blev Naalakkersuisut og den danske regering enige om, at der skal foretages en historisk udredning med fokus på de politiske beslutninger, begivenheder og øvrige forhold, der var med til at præge udviklingen af Grønland, den grønlandske befolkning og forholdet mellem Grønland og Danmark. Udredningen forventes at være færdig til oktober.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl