I Sydøstgrønland har hav-forholdene nu ændret sig så meget, at arter som narhval og hvalros er flyttet derfra og nok aldrig vender tilbage.Foto: Carsten Egevang

Fjerne klimaforandringer jager narhvalen væk fra Sydøstgrønland

Klimaforandringer over 4000 kilometer væk, kan betyde et endeligt farvel til narhvalen og hvalrossen ud for Sydøstgrønlands kyst. Til gengæld strømmer andre arter som delfiner og pukkelhvaler til.

Et såkaldt tipping point er nået i Sydøstgrønland, og økosystemet er i gang med at gennemgå en markant forandring, viser en ny undersøgelse, lavet af professor Mads Peter Heide Jørgensen fra Grønlands Naturinstitut.

Tipping Point: er et brugt begreb indenfor klimaændringer og betyder kort sagt, at en proces er eskaleret og kan passere en grænse, hvorefter processen ikke kan gå tilbage igen – eller har meget svært ved det

Kilde: DMI

- Det her studie er sådan set en forvarsel for, hvad vi kan forvente at se mange steder i Arktis, at økosystemerne vil ændre sig til noget andet, siger han.

I Sydøstgrønland har hav-forholdene nu ændret sig så meget, at arter som narhval og hvalros er flyttet derfra og nok aldrig vender tilbage. Samtidig trækker arter fra mere tempererede egne til.

- Det økosystem, vi kender, bliver ligesom vendt på hovedet, hvor der kommer nogle nye dyr ind, og nogle mere arktiske arter forsvinder, forklarer Mads Peter Heide Jørgensen.

Mangel på is har ændret økosystemet

I 2012 blev der for første gang fanget blåfinnet tun som bifangst i et fiskeri efter makrel i farvandet ud for Østgrønland. Det var en øjenåbner for mange, som viste, at der var ved at ske noget dramatisk med det subarktiske økosystem.

Der har også været mange andre tegn på ændringerne i farvandet. Man kan observere fin- og pukkelhvaler, i langt størrer mængder end hidtil i de ellers tidligere isfyldte farvande i Østgrønland. Samtidig er der sket en større indvandring af arter, der normalt befinder sig i varmere klimaer som delfiner, spækhuggere og grindehvaler, skriver Grønlands Naturinstitut.

Ændringerne skyldes, at der er kommet langt mindre sommerdrivis langs Østgrønland, og det skaber en højere havtemperatur i området. En registrering af isen de sidste 200 år afslører, at mængde af drivis er nåede historiske lave niveauer de sidste 20 år.

- Det interessante er jo, at det her i Sydøstgrønland, faktisk er en isdannelse, der forgår helt ovre ved Alaskakysten, der påvirker dyrelivet nede ved Sydøstgrønland 4000 kilometer væk.

- Det siger jo også lidt om, hvordan klimapåvirkningen kan have konsekvenser, som vi ikke lige havde regnet med, siger Mads Peter Heide Jørgensen.

Undersøgelsen er et projekt i Nordisk Råds regi, der undersøger sammenhænge mellem ændrede oceanografiske forhold og fiskeriet i Østgrønland.Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl