Foto: KNR

Førtidspensionister skal være uafhængige af ægtefæller

Naalakkersuisut arbejder på at ændre førtidspensionsreformen fra 2016 og gøre førtidspensionister på højeste førtidspension uafhængige af ægtefæller og samlevere.

Naalakkersuisut vil nu ændre i reformen af førtidspensionen som trådte i kraft 1. juli sidste år. Med ændringen vil regeringen sikre, at borgere, der tilkendes den højeste førtidspension, får pension, uanset hvad deres ægtefælle tjener.

Helt konkret foreslår Naalakkersuisut:

- At sikre, at modtagere af højeste førtidspension kan oppebære en grundpension, svarende til 50 procent af højeste førtidspension, der er uafhængig af ægtefælle, registreret partner eller samlevers aktuelle indkomst, hedder det i bemærkningerne til forslaget.

Formålet med forslaget er ifølge Naalakkersuisut at sikre førtidspensionister en egenindtægt i form af et grundbeløb, så førtidspensionisten ikke er fuldstændig afhængig af sin ægtefælle, men har mulighed for at købe de mest basale daglige fornødenheder som eksempelvis hygiejneartikler og mad.

Modregning vil først ske ved egenindtægt

Det betyder, at én borger der tilkendt den højeste førtidspension vil bevare mindst 50 procent – cirka 55.000 kroner .- i indtægt, selvom vedkommendes ægtefælles har en indkomst.

Først når førtidspensionisten selv tjener mere end 28.000 kroner, vil der ske en modregning i førtidspensionen.

Tjener førtidspensionisten 83.748 kroner eller mere, skal vedkommende have revurderet sin arbejdsevne.

Naalakkersuisut indfører også den såkaldte 20 procents regel i overgangsreglerne. Det betyder, at førtidspensionister, der venter på at få revurderet deres arbejdsevne efter de ny regler, altid vil have ret til 20 procent højeste førtidspension – cirka 22.000 kroner om året – uanset hvad vedkommende selv eller eventuel samlever eller ægtefælle tjener.

Ændring koster 7 millioner om året

Ændringerne betyder en udgift for selvstyret på cirka syv millioner kroner om året. Dermed bruger naalakkersuisut halvdelen af provenuet fra reformen af førtidspensionssystemet - da det blev anslået at denne reform ville bidrage med 14 millioner om året.

I sit hørinssvar gør departementet for skatter og finanser det klart, at ændringen ifølge departementets opfattelse vil komme de mest ressourcestærke førtidspensionister til gode - altså de førtidspensionister som har en ægtefælle med en indkomst, hvorimod enlige førtidspensionister uden anden indkomst end førtidspensionen ikke vil få gavn af grundpensionen.

Forslaget mødte opbakning fra partierne i Inatsisartut og blev sendt til behandling i familie- og sundhedsudvalget efter førstebehandlingen i Inatsisartut torsdag.

 

 

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt

...og meget mere!