Domstole og politi skal give meddelelser over telefon og sms

I fremtiden kan personer blive indkaldt til retsmøder over sms og modtage meddelelser fra retterne over telefonen. Ordningen skal nedbringe antallet af udskudte retsmøder.

Fra 1. maj næste år kan involverede personer i en retslig sag modtage meddelelse om fx en dom ved et telefonopkald.

Det er en af detaljerne i et forslag til ændring af den grønlandske retsplejelov, som Folketinget behandler i øjeblikket. Et forslag, som et flertal i Inatsisartut allerede har stemt for.

Ændringen vil betyde, at ansatte ved retterne i Grønland, politiet eller udpegede stævningspersoner i fremtiden kan stå for at give retslige meddelelser over telefonen frem for at vente på, at et brev når frem med posten.

Ifølge flere partier i Folketinget er det noget, man burde have indført for længst i Grønland.

- Ser man nærmere på både afstande og vejrmæssige forhold, så giver det efter regeringens opfattelse rigtig god mening at tilføre tilsvarende regler (som i Danmark, red.) i Grønland, sagde den ny justitsminister, Søren Pape Poulsen, under 1.behandlingen af lovændringen i Folketinget.

 

Håb om færre udsatte retsmøder

Ordningen blev indført i Danmark i 2012 og skal nu også virke i Grønland, anbefaler bl.a. Retten i Grønland og Politimesteren i Grønland.

Det skal være med til at nedbringe antallet af retsmøder, der bliver udskudt, fordi indkaldte personer ikke møder frem.

Men Justitsministeriet har ingen tal for, om sms- og telefonordningen har ført til færre aflyste retsmøder i Danmark i de fire år, hvor ordningen har fungeret.  

Og i et høringssvar fra Retten i Grønland står, at ‘gevinsterne for domstolene (med telefonmeddelelser, red.) må antages at være af særdeles begrænset omfang’.

Alligevel håber Domstolsstyrelsen i Danmark, at retterne i Grønland kan få flere meddelelser ud med telefonen, særligt i bygderne. Det samme gør regeringen.

- Det er regeringens forventning, at der hermed skabes et mere effektivt forkyndelsessystem (system for meddelelser, red.), som kan nedbringe antallet af omberammelser og udsatte retsmøder, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

 

Myndighederne har ansvaret for forståelsen

Det bliver op til retterne at afgøre fra sag til sag, om en meddelelse kan gives over telefonen eller den er så omfattende, at den alene bør afleveres på skrift.

Alle meddelelser bliver dog - uanset telefonbesked eller ej - også sendt pr. post.

Samtidig er det retternes og politiets ansvar, at personer forstår meddelelsen uanset sprog. Og det kan være en udfordring, da flertallet i det grønlandske retsvæsen primært er dansktalende, mens der flere steder i Grønland mangler kommunefogeder.

- Hos Inuit Ataqatigiit minder vi om, at der stadig mangler 13 kommunefogeder, og at der snarligst bør findes en løsning på dette hos Politiet i Grønland med hjælp fra Justitsministeriet, sagde Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit under Folketinget 1. behandling af lovændringen.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt

...og meget mere!