Det blev de enige om

Hvad opnåede landspolitikerne egentlig på de 27 mødedage, som årets netop afsluttede efterårssamling indeholdt?

Ud over at gennemgå en lang række af diverse redegørelser og forespørgselsdebatter, nåede tinget at vedtage 18 nye love. Kun et enkelt lovforslag er blevet udskudt til foråret.

Ser man bort fra Finansloven for næste år, er der et par sværvægtere iblandt, som fiskeriloven, der efter mange års forsøg nu er blevet revideret, den store GU-reform, og en ny miljølov, der tvinger virksomheder til at betale for miljøsvineri.

Det er også blevet bestemt, at Grønland skal have en børnetalsmand og et børneråd.

Inden for bygge- og anlægsområdet er den såkaldte tilbudslov stemt hjem. Den giver Naalakkersuisut ret til fremover at vælge, hvem de vil give en byggeordre ud fra fx deres villighed til at ansætte lærlinge, og ikke kun ud fra pris.

Det er kutymen, at det er Naalakkersuisut der udarbejder lovforslag på grund af den tid og den juridiske indsigt, det kræver. Og de har da også denne gang stået for 15 ud af de 18 vedtagne love.

Men på denne samling er det usædvanlige sket, at et menigt Inatsisartut-medlem selv har fremsat lovforslag. Og faktisk hele to styk. Det er Demokraternes Niels Thomsen, der har begået det. Og begge love er vedtaget. Den ene handler om, at de politiske partiers regnskaber skal offentliggøres.

Ved siden af de nye love, har Inatsisartut pålagt Naalakkersuisut at gøre en masse forskellige ting. Der blev på samlingen vedtaget 23 beslutningsforslag.

Eksempelvis IA'eren Naaja Nathanielsens kæphest om at loven skal sikre ligestilling af kvinder og mænd i bestyrelser o.l. Det forslag opnåede flertal - uden om Demokraterne.  

Siumuts Doris Jakobsen fik også opbakning til sit forslag om at Landskassen skal afsætte penge til at give patienterne i Brønshøj og på Rigshospitalet grønlandsk mad.

Derudover skal Naalakkersuisut lave en klimakampagne, der gerne skulle få CO2-udslippet bragt ned, ligesom styret arbejde hen imod at folkeskoleeleverne får engelskundervisning allerede fra yngstetrin.

Endelig har Inatsisartuts medlemmer enstemmigt besluttet, at Naalakkersuisut skal nedsætte en grundlovskommission.

Naalakkersuisut har bebudet, at de til forårssamlingen vil præsentere en række strategier på bl.a. uddannelsesområdet, erhverv og anlæg, og så vil de fremlægge lovforslag til en skattereform, boligreform og socialreform.      

Forårssamlingen 2012 begynder fredag den 13. april.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt