Ekspert: Departement har pligt til at handle efter loven

Hvis departementet for fiskeri og fangst ikke holder sig inden for rammerne af deres bemyndigelse, så er det udemokratisk og ulovligt, siger ekspert i forvaltningsret.
Ifølge Mark Ørberg er legalitetsprincippet et af de allervigtigste demokratiske principper, og det har departementet for fiskeri og fangst ikke efterlevet, siger ombudsmanden. Foto © : Mark Ørberg/CBS
30. marts 2023 10:06

- Det er en demokratisk ret for alle mennesker at kunne læse loven og se, hvad der står, så man kan indrette sig efter den, siger Mark Ørberg, der er underviser og forsker i forvaltningsret ved Copenhagen Business School.

Og det er netop en af grundene til, at ombudsmanden, Vera Leth, for anden gang kritiserede departementet for fiskeri og fangst i en pressemeddelelse mandag.

I den konkrete sag havde departementet nemlig ikke lovhjemmel til at afslå en ansøgning om kvoter til fællesfangst af sildepiskere, da det er imod den nuværende lov og bekendtgørelse.

Sagen forklaret

I november 2022 gav departementet for fiskeri og fangsts afslag på en ansøgning om kvoter til fællesfangst af sildepiskere.

Som begrundelse for afslaget henviste departementet til en beslutning om at indføre tidsbegrænsning for fællesfangst af sildepiskere, som naalakkersuisut traf i december 2021.

Departementet oplyste i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse, at departementet anså naalakkersuisuts beslutning som gyldig hjemmel for afslaget.

Men der har altså ikke været lovhjemmel, forklarer ombudsmanden og kritiserer blandt andet departementet for ikke at følge legalitetsprincippet.

Legalitetsprincippet er en vigtig regel, der beskytter borgernes rettigheder. Kort sagt er det med til at sikre, at alle afgørelser og handlinger som myndighederne træffer, skal have gyldig hjemmel i lovgivningen.

Med andre ord kan myndighederne ikke bare gøre, hvad de vil - kun hvis det står i loven.

Og det er netop det departementet for fiskeri og fangst har forsøgt sig med ikke bare én, men to gange.

- Hvis der ikke står noget i reglerne, så må departementet ikke gøre noget. De skal altid kunne finde en hjemmel. Man må ikke bare selv opfinde sit eget hjemmelsgrundlag, fortæller Mark Ørberg.

- Udemokratisk og ulovligt

Og dermed bryder departementet altså med legalitetsprincippet ifølge ombudsmanden.

Legalitetsprincippet er med til at beskytte borgernes rettigheder og sikre, at myndighederne ikke bare uden videre kan gøre, hvad de vil.

- Det selvfølgelig vigtigt, at man lever op til legalitetsprincippet. Det er det helt grundlæggende og allervigtigste princip. Når myndighederne ikke holder sig inden for rammerne af deres bemyndigelse, så er det ikke demokratisk. Så vil man i stedet sige, at det er ulovligt, siger Mark Ørberg.

Har pligt til at handle efter loven

Han forklarer også, at departementet er nødt til at udstede en ny bekendtgørelse.

Indtil da har departementet ikke den fornødne lovhjemmel.

- Men man kan ikke springe det første skridt over. Altså man kan ikke bare starte med at træffe afgørelser, uden man har sørget for at få reglerne på plads, siger han og fortsætter:

- Når departementet er blevet gjort opmærksom på, at det ikke har tilstrækkelig hjemmel, så har man som embedsmand pligt til at få lavet nogle nye regler, så man kan træffe nogle lovlige afgørelser. Man må ikke køre videre med en ulovlig praksis.

Derfor forventer Mark Ørberg også, at man laver en ny bekendtgørelse, som lever op til ombudsmandens kritik.

Det har ikke været muligt for KNR at få et interview med departementet for fiskeri og fangst før deadline.