Chukotka ligger nederst på listen

En undersøgelse, der sammenligner levevilkår hos Inuit og samer i Arktis viser, at Chukotka døjer mest med kolossale levevilkårsproblemer.

Arbejdsløshed, alkohol- og stofmisbrug samt vold og seksuel misbrug er meget udbredt sammenlignet med for eksempel Grønland. Ligesom indflydelse på eget liv og miljø er ringe for netop den del af de oprindelige folk i Arktis.

8 ud af 10 af de adspurgte fra Chukotka og Kola Halvøen angiver, at der er store sociale problemer i deres lokalområder. Chukotka skiller sig særligt ud ved, at 100 procent af dem, forskerne har talt med, mener at der er problemer med alkohol. Og 2/3 kalder stofmisbrug for et stort problem. Desuden er selvmordstallene også foruroligende høje i netop Chukotka, men også på Kola Halvøen sammenlignet med de andre undersøgte områder.

Samtidig mener mere end halvdelen af de adspurgte fra Chukotka, at de har helbredsproblemer. De andre undersøgte områder i hhv. Grønland, Canada, Alaska, Nordnorge og Nordsverige er generelt mere tilfredse med deres helbred.

Birger Poppel, som er økonom og projektchef på undersøgelsen mener, at når den  samlede livskvalitet er generel lav i netop de to områder, hænger det blandt andet sammen med, at sundhedstilstanden er væsentligt forringet. Og det kan skyldes, at forholdene for de oprindelige folk var anderledes under Sovjetunionens tid og dét kan måles nu:

- Der er ikke tvivl om, at på en række områder er vilkårene forringet efter Sovjetunionens sammenbrud. Hvis vi f.eks. ser på sundhedsområdet og hvordan det giver sig udslag i folks tilfredshed med sundhedsområdet, så er der også dér en væsentligt lavere tilfredshed på Kola Halvøen og i Chukotka. Der er altså en række områder, hvor der er sket forringelser, siger Birger Poppel.

Rodion Sulyandziga fra Raipon - den russiske organisation for oprindelige folk -mener,  at nyere problemer banker på døren for de oprindelige folk i det nordlige Rusland samt Sibirien.

Store kommercielle industriprojekter presser nemlig folk væk fra deres oprindelige områder, og det indskrænker deres muligheder for jagt samt retten til land og vand.

- Ifølge russisk lovgivning er vores landområder i offentligt udbud. Det betyder, at dem der har flest penge, kan købe sig til retten til jorden. Det er en meget ubalanceret situation, når folk der har boet der i årevis gennem historien ikke har rettighederne til landet.

Rodion Sulyandziga forklarer, at der er store problemer med tvangsforflytninger af de oprindelige folk, fordi der ikke er ordentlig lovgivning på området. Det betyder simpelthen at der kører adskillige retssager mellem store selskaber og grupper af oprindelige folk om jordrettigheder.

Tallene fra undersøgelsen er ikke analyseret færdigt endnu, men efter en bearbejdelse forventer holdet bag undersøgelsen at udkomme med en bog senere på året.

Læs tallene fra undersøgelsen herunder:Giv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl