Advokat: Tûgdlik udtaler sig ikke om personsager

Efter flere ugers afsløringer af forholdene på Tûgdlik, der tæller alt fra omsorgssvigt og dårlige hygiejniske forhold til vold, indespærring, slag og spark dokumenteret af akter fra myndighederne samt vidneudsagn fra drenge, der selv har oplevet det, samt forældre og tidligere medarbejdere, kommenterer Tûgdlik for første gang på radioavisens henvendelser.

Der er dog ikke meget at komme efter rent indholdsmæssigt.

Institutionens advokat Finn Meinel skriver som svar på de mange spørgsmål, i en kortfattet mail, at:

"Tûgdlik udtaler sig ikke om personsager, da dette ville være brud på tavshedspligten. I tilfælde af oplysninger om klager eller usædvanlige episoder undersøges forholdene straks, ved at tale med de anbragte unge og de tilstedeværende ansatte, samt hvis episoden gør det påkrævet, kontakter den relevante kommune. Hvis ingen af de pågældende kan bekræfte en klage foretages der ikke yderligere".

Vi ville gerne have spurgt ejeren Tom Lynge, bestyrelsesformand Hans Wichmann eller andre ansvarlige fra døgninstitutionen, om de alvorlige anklager, der bliver fremsat mod dem, er korrekte.

Vi ville også gerne have spurgt ind til de konkrete forhold om vold, indespærring, dårlige hygiejniske forhold med mere, som kommuner og selvstyret også har påpeget.

Ligesom vi gerne ville have svar på, om Tûgdlik mener, at de har opfyldt deres opgave og varetaget de omsorgssvigtede drenge på en forsvarlig og god måde.

Desværre er det ikke lykkedes os at få svar på de spørgsmål.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt