Eksterne producenter

 

KNR formatkravspecifikation til eksterne producenter

 

TV video filformat ved aflevering:

Signal:
PAL 1280 X 720, 50fps. Progressiv.

Audio:
-12 dbfs, ACC, 320 kbps, 48 Khz, 16 bit, Stereo
Peak-lydniveau maks. -9 dbfs

Codec:
H.264, Mp4, Target: 8,00 Mbps, max 12,00 Mbps

 

Filen kan leveres på USB-stick, harddisk eller via ftp på: ftp.knr.gl (kræver bruger og adgangskode)
Filerne kan leveres via anden filedelingstjeneste som Wetransfer/Onedrive eller lignende tjenester der ikke komprimere filerne igen.

Filnavn:
Udsendelser: Programtitel.dato for udsendelse.år

Trailere: Trailer, Programtitel.dato for udsendelse.år

Ved reklamer eller borgeroplysning: efter aftale med KNRs marketingmedarbejder

Ved Qanorooq indslag: tildelt titler.dato for udsendelse.år

 

 

Afleveringstidspunkt:

Eksterne producenter skal levere det færdige program senest 10 arbejdsdage før programmets udsendelsestidspunkt.

Ved afleveringstidspunktet af programmet skal følgende være opfyldt:

  • 1 stk. trailer á varighed 10-20 sekunder.
  • En programomtale med en beskrivende tekst på 3-6 linjer - der oplyser om programmets indhold og emne(r). Ved serier skal hvert program yderligere have en særskilt tekst, der dækker indholdet i det konkrete program).
  • Et stillbillede i god kvalitet og i formatet JPEG som præsenterer udsendelsen (fx et bilede af værterne/gæsterne/location).

 

KNR visningsret:
KNR har ubegrænset visningsret på alle KNRs platforme samt til KNRs samarbejdspartnere, i det omfang, KNR ønsker dette.

 

Tredjemands rettigheder:

Når du som producent skal indgå kontrakt med KNR og hvis du har problemer med at cleare 3.mandsrettigheder, fx hvis du har et arkiv-klip eller medvirkende skuespillere du ved, du ikke kan cleare til de rettigheder KNR ønsker i produktionskontrakten, er det vigtigt at du gør opmærksom på dette i kontrakts forhandlingen, så vi kan finde en løsning.

 

Grafisk indpakning:

Til producenter, som leverer programmer til Nunatsinnit, skal der benyttes intro/outro/subtitle som snart kan downloades på her. Ydermere findes også en guideline til korrekt brug af grafikken.
Til producenter, som leverer børneprogrammer, er det op til den enkelte producent at skabe en grafisk identitet. Dog skal KNRs programetik overholdes.

Til trailerindpakning skal der benyttes en KNR indpakning, som snart kan downloades her. Ydermere findes også en guideline til korrekt brug af grafikken.
Til eksterne producenter, som ønsker firmaident/logo i programmet, skal dette vises efter endt kreditliste sidst i programmet.

 

Brug af musik:

Til eksterne producenter, som benytter sig af musik i programmet, er det op til den eksterne producent at cleare og reportere kunster/titlel/varighed til Koda. Al Kodaregistrering fra eksterne producenter er for KNR uvedkommende.  

 

Sponsor/reklame/fondsmidler i programmer:

Hvis eksterne producenter ønsker at benytte sponsor, reklame eller fondsmidler i et program, må dette kun nævnes i kreditlisten med tekst og uden logo.

 

Programetik:

For eksterne producenter gælder de samme etiske regler som for KNRs medarbejdere. Hermed KNRs 10 programetiske bud. KNR er uafhængig, troværdig, mangfoldig og alsidig, fordi vi:
1. Behandler en mangfoldighed af emner og vælger temaer og vinkler, som sikrer en mangfoldighed af holdninger.
2. Ser det som vores opgave at give landets borgere korrekt og alsidig information om alle sager uanset vores personlige synspunkter.
3. Værner om ytringsfriheden og uafhængigheden og afviser ethvert forsøg på indblanding i KNRs redaktionelle frihed.
4. Tager vores opgave som offentlighedens vagthund alvorligt.
5. Baserer vores journalistik på facts og ikke på fordomme.
6. Lader alle relevante parter i en sag komme til orde og giver dem en fair behandling.
7. Indgår klare aftaler med de medvirkende.
8. Tager særligt hensyn til børn, udsatte og svage mennesker.
9. Lader en kollega overtage en sag, hvis der kan rejses berettiget tvivl om egen habilitet.
10. Aldrig påtager os bijobs eller modtager gaver, der kan skabe tvivl om KNRs troværdighed og uafhængighed.

 

Krediteringsregler:

Kreditlisten skal i KNRs tv-programmer kreditere de personer, som ophavsretligt, overenskomstmæssigt eller kontraktligt har krav på det, samt at orientere seerne om, hvem der har bidraget selvstændigt og kreativt til et programs tilblivelse. KNR ønsker at kreditlisten integreres mest muligt i programmet og at kreditlisten afvikles hurtigst muligt. Kreditlisten må maksimalt være 30 sek.
Til eksterne producenter, som ønsker eget firmaidentitet/logo i programmet, skal dette vises efter endt kreditliste sidst i programmet.

Skriv til os

Kontakt KNR på formularen herunder eller på info@knr.gl

Send pressemeddelelser, nyheder eller lignende til news@knr.gl

KNR | Box 1007 | Issortartarfimmut 1A | 3900 Nuuk | (+299) 361500

Afdeling
CAPTCHA
Skriv de tegn der er på billedet.
Dette spørgsmål afgør, om du er et menneske, for at forhindre automatisk indsendelse af spam.