Journalist til Qanorooq / KNR Nyheder

Råstoffer, klimaforandringer og selvstændighed. Det er nogle af de emner, du kommer til at beskæftige dig med, hvis du er den nyhedsjournalist, vi søger til KNR Nyheder i Nuuk.

Ansættelsestidspunktet er den 1. november 2017 eller efter nærmere aftale.

KNR Nyheder har netop lagt nyhedsredaktionerne sammen og omstruktureret til en central nyhedsdesk. Fremtidens journalister er flermediale, og kan levere til både radio, tv og web. Det skal du også være klar på.

Stillingen skal dog som udgangspunkt levere nyheder, lives og reportager til Qanorooq – Tv-avisen.

Qanorooq producerer én TV-avis dagligt og 25 minutter til weekenden og DR én gang om ugen.

Radioavisen laver timenyheder fra syv morgen til 20 aften på alle hverdage og fire radioaviser i alle weekender og på helligdage.

Begge redaktioner leverer også nyheder til vores hjemmeside knr.gl.  

Vi vil give befolkningen de bedste, vigtigste og de rigtigste nyheder om ind- og udland, og hvis du vil være med, så forventer vi til gengæld, at du:

  • - er uddannet journalist eller lignende
  • - er engageret og fleksibel
  • - har store samarbejdsevner, godt humør og kritisk sans

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til redaktør Arnaq Nielsen +299 36 15 25, arn@knr.gl. eller hos nyhedschef Mikkel Bjarnø Lund +299 36 15 70, mib@knr.gl.

 

Ansøgning skal mærkes ”Qanorooq-journalist” og skal indeholde et CV med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 26. september 2017 kl 12.00 og sendes til:

 

Kalaallit Nunaata Radioa

Postbox 1007

3900 Nuuk

 

Du kan med fordel sende den elektronisk til: atorfik@knr.gl